Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cách tìm nhanh tên nguyên tố, kí hiệu hóa học khi biết phân tử

Việc xác định nhanh nguyên tố hóa học cùng ký hiệu chỉ thông qua phân tw khối giúp bạn giải bài tập một cách nhanh chóng chính xác. Bài viết mách bạn phương pháp tìm ra nguyên tố và ký hiệu chỉ với đề bài phân tử khối.

Một số ví dụ và phương pháp xác định nguyên tố và kí hiệu hóa học:

Cho trước một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.
a/ Tính phân tử khối hợp chất.
b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

cach tim nhanh nguyen to va ky hieu hoa hoc khi biet phan tu 1

Cách 1

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2
Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44
1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

Loading...

=> PTK = X + 2.16 = X + 32
=>  X + 32 = 2 . 22 = 44
=>  X = 44 – 32 = 12
Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.
Cách 2
PTK hidro: 2 . 1 = 2
PTK hợp chất: 2.22 = 44
Ta có: X + 2.16 = 44
=>  X = 44 – 32 = 12
=>  X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.
Cách 3
H2 = 1.2 = 2
XO2 = 22 H2
            XO2 = 22 . 2 = 44
Mà XO2 = X + 16 . 2
=>  X = 44 – 32 = 12
=>  X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Một số bài tập áp dụng phương pháp tìm phân tử thường gặp:

Bài 1

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.
1/ Tính phân tử khối hợp chất.
2/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH.

Bài 2
Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử photpho 2 lần.
1/ Tính phân tử khối hợp chất.
2/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH.
Bài 3

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử oxi 2 lần.
1/ Tính phân tử khối hợp chất.
2/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH.
Hướng dẫn
Bài 1
ĐS: 1/ PTK = 62;           2/ X = 23 => X là Natri, Na.
Bài 2
ĐS: 1/ PTK = 62;           2/ X = 23 => X là Natri, Na.
Chú ý:
Một số đơn chất phi kim như photpho, lưu huỳnh, silic, cacbon thì phân tử chính là nguyên tử.
P = 31.
Bài 3
ĐS: 1/ PTK = 64;           2/ X = 32 => X là lưu huỳnh, S.

Vậy là bạn hoàn toàn tự tin giải những bài toán khó về tìm nguyên tố và ký hiệu hiệu hóa học khi biết phân tử khối và ngược lại rồi. Chúc bạn thành công!