Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Những bài tập tự luận hay về chất, nguyên tử, phân tử hóa học

Công thức đạt điểm tối đa trong các bài thi về chất, nguyên tử và phân tử hóa học đó chính là nắm vững lý thuyết và luyện tập những bài toán tự luận về chất, nguyên tử cùng phân tử hóa học trong bài (kèm lời giải chi tiết).

Câu 1. Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo ?

Câu 2. Hãy cho biết đâu là vật thể đâu là chất trong các câu sau đây:

a/ Sáng sớm, những giọt sương long lanh còn đọng trên cánh hoa

Loading...

b/ chú cá bơi tung tăng trong nước

c/ Nhiều xoong nồi làm bằng nhôm vì tính nhẹ, bền và dẫn nhiệt tốt

d/ Trên bàn học của Vy có nhiều dụng cụ học tập: sách vở, … được làm từ gỗ và thước kẻ, compa, bút… được làm bằng nhựa, trông rất đẹp mắt.

nhung bai tap tu luan hay ve chat nguyen tu phan tu hoa hoc 1

Câu 3. Hãy kể những sản phẩm hóa học phục vụ trực tiếp cho việchọc tập của em và bảo vệ sức khỏe của gia đình em?

Câu 4. Chất  tinh khiết và hỗn hợp có thành phần và tính chất khác nhau như thế nào?

Câu 5. Nêu nguyên tắc để tách riêng 1 chất ra khỏi hỗn hợp?

Khí nitơ và khí oxi là 2 thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí. Biết nitơ lỏng sôi ở -1960C, oxi lỏng sôi ở -1830 C. làm thế nào để tách riêng được khí oxi và khí nitơ từ không khí?

Câu 6. Người ta sử dụng phương pháp nào để tách:

a/ Nước ra khỏi cát?

b/ Rượu etylic ra khỏi nước (nhiệt độ sôi của rượu etylic là 78,30C)?

c/ Tách nước ra khỏi dầu hỏa?

Câu 7. Có 3 lọ đựng 3 chất lỏng sau: nước tinh khiết, nước muối, nước đường.

Hãy phân biệt ba lọ trên.

Câu 8. trình bày khái nhiệm về chất hóa học:

a/ Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo của nguyên tử?

b/ Hãy cho biết tên, kí hiệu, điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử?

c/ Thế nào là nguyên tử cùng loại?

Câu 9.

a/ Vì sao nguyên tử trung hòa về điện?

b/ Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Câu 10.

a/ Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b/ Hãy dùng chữ số và KHHH diễn đạt các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

a. Tên và KHHH của A.

b. Số e của A.

c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

Câu 12. Dựa vào bảng 1 SGK/ 42, hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Nitơ?

Câu 13. Hợp chất của kim loại M với nhóm PO4  có công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào?

Câu 14.  Biết ¼ nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử Kali.

Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

Câu 15.  Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất, tính PTK của chất đó?

a/ Khí amoniac tạo nên từ 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H

b/ Photpho đỏ tạo nên từ 1nguyên tử P

c/ Axit clohidric tạo nên từ 1nguyên tử H và 1nguyên tử Cl.

d/ Canxicacbonat tạo nên từ 1nguyên tử Ca, 1nguyên tử C và 3nguyên tử O

Câu 16.  So sánh sự giống và khác nhau của đơn chất và hợp chất.

Trong các chất cho dưới đây hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?

a/ Khí lưu huỳnh dioxit tạo nên từ S và O.

b/ Đồng sunfat tạo nên từ Cu, S và O.

c/ Khí oxi tạo nên từ O.

d/ Nhôm clorua tạo nên từ Al và Cl

Câu 17. Dựa vào bảng 1 SGK/ 42, hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 2 phân tử Oxi?

Câu 18. Trình bày hiện tượng và giải thích kết quả thí ghiệm sự lan tỏa của amoniac?

Câu 19. Trình bày hiện tượng và kết quả thí nghiệm sự lan tỏa của thuốc tím?

Câu 20.  Hãy so sánh phân tử khí Oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử lưu huỳnh đioxit (SO2), phân tử khí Mêtan (CH4)

Câu 21. Tính PTK của các chất sau: H2SO4, HNO3, Al2(SO4)3, BaCO3, Na3PO4, Ca3(PO4)2

Câu 22. Hai nguyên tử A liên kết với 3 nguyên tử Oxi tạo phân tử có PTK = 160. vậy A là nguyên tố nào? (nêu tên và KHHH)

Câu 23.  a/ Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5 Cu, 2 NaCl, 3 CaCO3

b/ Dùng chữ số và CTHH để diễn đạt những ý sau: ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Câu 24. Hãy nêu những điều biết được về chất  Cl2, H2SO4?

Câu 25. Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

a/ can xi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O

b/ Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H

c/ đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4 O

Câu 26.  Viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

a/ Canxicacbonat, biết trong phân tử có 1Ca, 1C, 3O.

b/ Khí mêtan, biết trong phân tử có 1C, 4H.

c/ Axitsunfuric, biết trong phân tử có 2H, 1S, 4O.

d/ Lưu huỳnh dioxit, biết trong phân tử có 1S, 2O.

Câu 27.   Xđ hóa trị của mỗi nguyên tố có trong các hợp chất sau đây:

a/ KH, H2S, CH4

b/ FeO, Ag2O, SiO2

Câu 28.

a/Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3

b/ Tínhhóa trị của Fe trong hợp chất Fe(OH)2

Câu 29.  Từ hóa trị của Cl trong hợp chất HCl hãy lập CTHH của 2 hợp chất do kim loại K, Ca liên kết với Cl.

Câu 30.  CTHH một số hợp chất của nhôm viết như sau:

AlCl4, AlNO3, Al2O3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3. CTHH nào viết sai, hãy sửa lại cho đúng.

Câu 31.  Hợp chất Ba(NO3)y có PTK là 261. bari có NTK là 137, hóa trị II. Hãy xác định hóa trị của nhóm NO3

Câu 32. Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm:

a/ Fe (III) và nhóm OH

b/  Zn  (II) và nhóm PO4 (III)

Câu 33.  Lập CTHH và tính PTK của hợp chất có phân tử gồm K, Ba, Al lần lượt liên kết với :

a/ Cl

b/ nhóm (SO4).

Câu 34. Lập CTHH của các hợp chất sau:

a/ Nhôm clorua do nguyên tố nhôm (III) và nguyên tố clo (I) tạo thành.

b/ Kẽm (II) và nhóm PO4  (III)

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên.

Câu 35. Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau

(X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của A

(H = 1, O = 16, C = 12, S = 32, Cu = 64, Ca = 40, Al = 27, Cl = 35.5, Fe = 56)

Câu 36. Lập CTHH của các hợp chất sau: (3đ)

a/ Magiê sunfat do nguyên tố Magiê (II) và nhóm SO4 (II) tạo thành.

b/ Kali photphat do nguyên tố Kali (I) và nhóm PO4 (III)  tạo thành.

c/ Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên.

Câu 37. Hợp chất B trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau

(X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 2 lần phân tử khí nitơ. Tìm CTHH của B.

(H = 1, O = 16, C = 12, S = 32, Cu = 64, Ca = 40, Al = 27, Cl = 35.5, Fe = 56, Cu = 64)

Câu 38. Lập CTHH của các hợp chất sau:

a/ Magiê clorua do nguyên tố Magiê (II) và nguyên tố Clo (I) tạo thành.

b/ Sắt(III) Hidroxit  nguyên tố Sắt và nhóm OH (I)  tạo thành.

c/ Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên.

Câu 39. Hợp chất B trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau

(X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 2 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của B.

(H = 1, O = 16, C = 12, S = 32, Cu = 64, Ca = 40, Al = 27, Cl = 35.5, Fe = 56, Cu = 64)

Lời giải chi tiết những bài toán hay về chất, phân tử, nguyên tử hóa học:

nhung bai tap tu luan hay ve chat nguyen tu phan tu hoa hoc 2