Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cấu tạo nguyên tử và ứng dụng thực hành

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ bé và cũng là chất cấu tạo nên vật thể. Những lý thuyết về nguyên tử sẽ giúp bạn tự tin hoàn thành những bài tập về nguyên tử.

I. Lý thuyết chung về nguyên tử:

1.  Định nghĩa nguyên tử:

– Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất.

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 1

Loading...

2. Cấu tạo nguyên tử:

– Nguyên tử luôn trung hòa về điện →
Chú ý: Hiđro là nguyên tử đặc biệt chỉ có duy nhất một hạt proton.
– Trong nguyên tử, các e chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp từ trong ra ngoài.

+ Lớp 1: có tối đa 2e

+ Lớp 2, 3, 4…  tối đa 8e

– Khối lượng nguyên tử = số P + số N + số e = số P + số N (vì e có khối lượng rất nhỏ nên bỏ qua).

II. Bài tập cơ bản về nguyên tử:

Bài 1. Điền vào chỗ trống với cụm từ thích hợp:

“….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ…tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm…mang điện tích dương và vỏ tạo bởi ….mang …..”

Bài 2. Nguyên tử tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hợn nữa, đó là những hạt nào?

Hãy nói tên, kí hiệu, điện tích của những hạt mang điện.
Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

Bài 3. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Bài 4. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết?

Bài 5. Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 2

Hãy chỉ ra số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electorn, và số electron lớp ngoài cùng.

Bài 6. Cho số p của các nguyên tử sau:

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 3

Hãy  biểu diễn sự phân bố electron trên các lớp electron của từng nguyên tử trên.

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án tham khảo:

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 4

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 5

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 6

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 7

cau tao nguyen tu va ung dung thuc hanh 8