Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Công thức hóa học vận dụng trong kỳ thi

Những phả ứng hóa học xảy ra khiến chúng ta tò mò bởi mỗi công thức hóa học khác nhau sẽ cho ra những phản ứng hóa học đặc chưng của nó. Nắm vững công thức hóa hợp chất cũng giúp bạn giải những bài toán phản ứng hóa học nhanh chóng dễ dàng.

cong thuc hoa hoc van dung trong ky thi 1

I. Công thức hoá học của đơn chất:

1. Công thức hóa học của đơn chất kim loại:

Hạt hợp thành là nguyên tử: Ký hiệu hoá học được coi là công thức hoá học.

Loading...

Ví dụ: Cu, Na, Zn, Fe.

2. Công thức hóa học của đơn chất phi kim:

-Hạt hợp thành là nguyên tử : Ký hiêu hoá học là công thức hoá học.

Ví dụ:C, P, S.

-Hạt hợp thành là phân tử (Thường là 2): Thêm chỉ số ở chân ký hiệu.

Ví dụ:O2, H2, N2.

Kêt luận

Công thức chung của đơn chất là: An

– Trong đó :

A là kí hiệu hóa học của nguyên tố

n là chỉ số (có thể là 1,2,3,4…), nếu   n =1 thì ko phải viết.

Ví dụ:  Cu, H2, O2

II. Công thức hoá học của hợp chất:

– Công thức dạng chung của hợp chất là

AxBy

AxByCz

Trong đó:

+A, B, C,…là kí hiệu hóa học của từng nguyên tố

+x, y, z,…là các số nguyên , là chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chất.

*Lưu ý: CaCO3 thì CO3 là nhóm nguyên tử.

VD:

–  CTHH của nước là:  H2O

– CTHH của muối ăn là:  NaCl

– CTHH của khí cac bo nic là:  CO2

Ví dụ:

1. Viết CTHH của các chất sau:

a. Khí me tan, biết trong p/tử có 1C và 4H.

b. Nhôm o xit , trong p/tử có 2Al và 3O.

c. Khí clo,biết trong p/tử có 2 ng/tử clo

d. Khí o zon biết p/tử có 3 ng/tử o xi.

2. Cho biết chất nào là đơn chất , chất nào là h/c?

Lời giải

cong thuc hoa hoc van dung trong ky thi 2

III. Ý nghĩa của công thức hóa học

CTHH của 1 chất cho biết :

– Nguyên tố nào tạo ra chất .

– Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất .

– Phân tử khối của chất

Ví dụ: Công thức hoá học của axit sunfuric H2SO4 cho biết:

–         Axit sunfuric do 3 ng/tố: H, S, O cấu tạo nên

–         1 p/tử  axit sunfuric gồm 2H, 1S, 4O

–         Phân tử khối H2SO4=98

Bài tập vận dụng công thức hóa học

Bài 1: Hoàn thành bảng sau

 

cong thuc hoa hoc van dung trong ky thi 3

Bài 2: Hãy cho biết trong các chất sau, chất nào là đơn chất, hợp chất? Tính PTK của các chất đó.

a. C2H6                                       (C2H6=30; Br2=160; MgCO3=84)

b. Br2

c. MgCO3

Đáp án

cong thuc hoa hoc van dung trong ky thi 4