Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Nguyên tố hóa học những bài toán hay

Bạn dễ dàng nhận ra những thành nguyên tố hóa học được ghi trên các nhãn hiệu đồ ăn, đồ uống như sữa, ngũ cốc ... Để hiểu rõ hơn về nguyên tố có trong các hợp chất, bạn cùng trang bị kiến thức cơ bản về nguyên tố hóa học dưới nhé.

I. Lý thuyết cơ bản về nguyên tố hóa học:

1. Khái niệm về nguyên tố hóa học:

– Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

– NTHH Số proton là số đặc trưng của 1 nguyên tố.

Loading...

2. Kí hiệu nguyên tố hóa học:

– Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1 kí hiệu hóa học (KHHH)

VD:  + Nguyên tố Natri được kí hiệu : Na

+ Nguyên tố Oxi được kí hiệu: O

3. Nguyên tử khối của nguyên tố hóa học

– Đơn vị cacbon: theo qui ước, người ta lấy  khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

VD: C = 12 đvC, H = 1 đvC; O = 16 đvC; Ca = 40 đvC; Cl = 35,5 đvC…

– Nguyên tử khối: là khối lượng của 1 nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
– Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.
– Có trên 110 nguyên tố (trong đó có 92 nguyên tố tự nhiên).
– Oxi là nguyên tố phổ biến nhất.

Những dạng bài tập cơ bản và nâng cao về nguyên tố hóa học:

Bài 1. Điền vào chỗ trống với cụm từ thích hợp

Những nguyên tử có cùng……trong hạt nhân đều là những ……. cùng loại, thuộc cùng một………. hóa học.
Mỗi ……. được biểu diễn bằng 1 …………

Bài 2. Nguyên tố hóa học là gì?

Cách biểu diễn nguyên tố hóa học? Cho ví dụ.

Bài 3. Cách viết 2 C; 5 O; 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?

Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Bài 4. Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Bài 5. Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với:

Nguyên tử cacbon.
Nguyên tử lưu huỳnh.
Nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử nitơ.

Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Bài 7. Biết giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926 . 10-23 (g).

Bạn hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng bao nhiêu gam?
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?
A. 5,432 . 10-23 g       B. 6,023 . 10-23  g      C. 4,483 . 10-23 g       D. 3,990 . 10-23 g

Cách giải và đáp án:

nguyen to hoa hoc nhung dang bai toan thuong gap 1