Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Tìm quy luật điền đáp án đúng chỉ với 60 giây

Cho hình có sẵn và để trống 1 ô, bạn hãy tìm ra quy luật của các hình cho sẵn cùng một số đáp án gợi ý để chọn ra hình chính xác nhất

Câu số 1: 

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 1

Bạn tập trung vào mỗi hàng, bạn sẽ tìm ra quy luật loại bỏ các đoạn thẳng trung nhau. Vậy với hàng thứ bạn bạn dễ dàng lựa chọn mình F sẽ là chính xác nhất.

Loading...

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 2

Câu số 2: 

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 3

Với các hình vuông, dấu chấm và đoạn thẳng cho trước, bạn cần tìm các hình cho trước chia thành 3 nhóm. Vậy hình còn thiếu phải có 4 dấu chấm xung quanh và hình ở giữa sẽ là hình thoi và đáp án đúng là A

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 4

Câu số 3:

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 5

Bạn dễ dàng quan sát thấy là ta chồng hình 1 lên hình 2 và giữ lại các phần tử trung nhau còn các phần tử khác sẽ bị loại bỏ. Vậy bạn đã có đáp án chính xác là hình E rồi.

tim quy luat dien dap an dung chi voi 60 giay 6

Chúc mừng, bạn đã nhanh chóng tìm ra các đáp án chưa đầy 60 giây rồi.