Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài luyện nhận biết số tốt nhất cho bé

Ngay sau khi các con đã làm quen với số 1,2,3. Cha mẹ hãy cùng con luyện thêm một số bài tập tăng cường khả năng nhận biết hình học và số học trong bài nhé.

Bài tập 1: Các con tập trung đếm các chấm tròn của ô vuông bên trên rồi viết số vào ô vuông phía dưới.

Ngược lại, dựa vào số đã cho trong ô vuông bên dưới, vẽ các chấm tròn vào ô vuông bên trên. 

Loading...

Bài tập 02:  tìm số dấu chấm, các con tiếp tục học đếm các vật có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết

Bài tập 03:  Trẻ nhận biết số thứ tự từ số 1 đến số 3 và ngược lại.


Đếm các số từ 1 đến 3 theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết