Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán đàn bò ăn cỏ trên cánh đồng

Dựa trên bài toán cổ của Isaac Newton, một độc giả đã gửi tới webhoctot một bài toán về đàn bò ăn trên cánh đồng cỏ cố định. Bài toán dựa trên tốc độ mọc của cỏ cũng như tốc độ ăn của đàn bò.

bai toan dan bo an co 1

Giả sử đàn bò 200 con bò ăn hết đồng cỏ trong 100 ngày. 150 con bò ăn hết đồng cỏ trong 150 ngày. Hỏi 100 con bò ăn hết đồng cỏ trong bao nhiêu ngày?

bai toan dan bo an co tren canh dong 2

Vậy đáp án chính xác bài toán đàn bò ăn cỏ là: 300 ngày đàn bò 150 con sẽ ăn hết cánh đồng cỏ hiện có.

Loading...