Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán di chuyển 1 que diêm duy nhất cho đúng

Với những câu đố chỉ sử dụng một di chuyển duy nhất, một que diêm duy nhất, các bạn hãy cùng vận dụng kiến thức phép tính để di chuyển que diêm cho kết quả đúng dưới nhé.

bài toán di chuyển 1 que diêm duy nhất 1

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 – 4 = 0

bài toán di chuyển 1 que diêm duy nhất 2

Loading...

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 6-4 = 3

bài toán di chuyển 1 que diêm duy nhất 3

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 - 4 = 0

bài toán di chuyển 1 que diêm duy nhất 4

Chúc các bạn thành công với cách di chuyển que diêm duy nhất nhé!