Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán mèo và chuột ai chạy nhanh hơn

Bài toán vui của một bạn học sinh gửi webhoctot: Có 1 con chuột đến nhà 1 con mèo thách đố chạy đua xem ai nhanh hơn ai, biết rằng con chuột chạy nhanh hơn con mèo gấp 2 lần nhưng mèo lại dai sức hơn chuột gấp 3 lần. Theo bạn thì mèo và chuột con nào nhanh hơn con nào?

Do bài toán không hỏi rõ là Mèo và chuột nhanh hơn trong thời điểm nào nên đã có 2 đáp án được đưa ra.

Chuột vào mèo con nào nhanh hơn

“Trong đề đã nói chuột chạy nhanh hơn. Như vậy thi chạy nhanh thì chuột thắng, chạy đường trường mèo mới thắng”.

Loading...

“Đề chưa cho đến đích như vậy dĩ nhiên mèo và chuột sẽ gặp nhau tại một điểm. Và chuyện gì đến cũng phải đến”.