Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán tìm số áo nhanh thất theo kiểu Mỹ

Vào một lần tình cơ trong câu chuyện của 3 thành viên trong đội bóng nữ trường trung học Euclid nói chuyện với nhau. Ashley nói: mình vừa phát hiện là các số áo của bọn mình đều là những số nguyên tố có hai chữ số. 

Bài toán tìm số áo cầu thủ nữ của Mỹ 1

Bethany trả lời: Tổng hai số áo của các bạn là ngày sinh của tớ vừa diễn ra trong tháng này. 

Caitlin đáp: Ừ, thật là thú vị, tổng hai số áo của các cậu lại là ngày sinh của tớ vào cuối tháng này.

Loading...

\Ashley: Và tổng số áo của các cậu lại đúng bằng ngày hôm nay. 

Theo các bạn thì cô bạn Caitlin mặc áo số mấy? 

(A) 11 
(B) 13 
(C) 17 
(D) 19 
(E) 23

Lời giải và đáp án bạn tham khảo:

 tim so ao nhanh nhat theo kieu my 2