Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán tính lượng dầu ở thùng A ban đầu

Với dữ liệu ban đầu cho hai thùng A và B chứa lượng dầu khác nhau. Lần 1, ta đổ dầu trong thùng A sang thùng B thì thấy lượng dầu trong B gấp đôi ban đầu.

tính lượng dầu ban đầu trong thùng cho sẵn 1

Tiếp theo ta lại dầu từ thùng B sang thùng A để số dầu trong A được gấp đôi. Và số lượng dầu trong hai thùng A,B bằng nhau là 18 lít dầu. Hỏi Lượng dầu ban đầu trong thùng A là bao nhiêu?

Giải bài: Ta co thể quy đổi A = X; B = Y và cách giải như sau:

Loading...

bai toan tinh luong dau ban dau trong thung 2

Đáp án là lượng dầu trong thùng B ban đầu là 22,5 lít