Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán vui về vòng quay bánh xe đạp

Từ bài toán trong đề thi Kangaroo năm 2014, bạn có đề bài toán về vòng tròng bánh xe đạp (máy) vô cùng thú vị giành cho các bạn học sinh từ 11 tuổi trở lên.

bài toán vui về vòng quay bánh xe đạp

Bạn có một chiếc xe như hình dưới đây có chu vi bánh xe lớn là 4,2 m, chu vi bánh xe nhỏ là 0,9 m. Tại một thời điểm, van của 2 bánh xe đều ở vị trí thấp nhất xe đạp lăn bánh. Hỏi sau bao nhiêu mét hai van sẽ lại cùng trở về vị trí thấp nhất lần đầu tiên?

Bạn tham khảo một số bài toán của các bạn thính giả nhé:

Loading...

bài toán vòng bánh xe đạp