Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cách cắt ghép hình vuông thành hình cho sẵn?

Với dữ liệu ban đầu, bạn có 4 hình vuông (hình A). Bạn hãy chia các ô vuông có sẵn sao cho sau khi cắt ghép thành hình Vuông B cho sẵn.

cắt các hình vuông thành hình cho sẵn 1

Các bạn để lại cách giải kèm hình ảnh bên dưới bình luận nhé.

Loading...