Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cách nhận biết và tô màu hình vuông hình tròn

Cách giúp bé nhận biết hình vuông và hình tròn, hướng dẫn con tô màu yêu thích của mình vào những hình tròn và hình vuông để phân biệt.

Cha mẹ dùng vật dụng và hình ảnh giúp bé nhận biết hình vuông tốt hơn

Loading...

Cha mẹ dùng vật dụng và hình ảnh giúp bé nhận biết hình tròn tốt hơn

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 1.

Bài 1: Tô màu vào hình vuông.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình rồi tô màu.
Ghi nhớ kiến thức về tên gọi và hình ảnh của hình vuông. 

Trẻ nhanh chóng nhận biết hình vuông

Bé tô màu vào những hình vuông

Bài 2: Tô màu vào hình tròn.

Phương pháp giải:
Quan sát các hình rồi tô màu các hình tròn.
Ghi nhớ kiến thức về tên gọi và hình ảnh của hình tròn. 
Lời giải chi tiết:
Bé tô màu mình yêu thích vào những hình tròn
Bài 3: Tô màu vào hình vuông và hình tròn.
Phương pháp giải:
 
- Xác định hình vuông và hình tròn có trong hình.
- Lựa chọn các màu thích hợp rồi tô màu cho hợp lí.
Lời giải chi tiết:

Vậy là bé đã phân biệt được cả hình vuông hình tròn lẫn biết cách tô màu rồi.