Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cách tìm ra hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E

Với những hình cho sẵn, các bạn cần tìm ra hình khách biệt với những hình còn lại. Nào chúng mình bắt đầu tìm hình các bạn nhé.

Các tìm hình khác biệt trong các hình có sẵn 1

chon ra hinh khac nhat trong cac hinh 1_1

Loading...

chon ra hinh khac nhat trong cac hinh 2_2

chon ra hinh khac nhat trong cac hinh 3

chon ra hinh khac nhat trong cac hinh 3_3