Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Làm sao di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Bạn sử dụng 4 que diêm xếp thành 3 hình vuông. Bạn có 30 giây để thực hiện di chuyển bốn que diêm bất kỳ để có được ba hình vuông.

Bạn cùng tham khảo đáp án xoay que diêm để có được 3 hình vuông nhé.

di chuyen 4 que diem de tao thanh 3 hinh vuong 2

Loading...