Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Những bài toán về chữ cái nâng cao IQ

Để giải bài toán điều chữ cái vào ô cho phù hợp, các bạn vận dụng sự sáng tạo, phản xạ nhạy bén để tìm ra quy luật, nhanh chóng điều kết quả vào dấu chấm hỏi.

Bài toán số 1:

Cho các hàng chữ có sẵn: A, B, D, G, K ... các bạn tìm quy luật để điền chữ vào ô trống sau cho chính xác và nhanh nhất.

bài toán điền chữ nâng cao iq 1

Loading...

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 2

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 3

Bài toán điều chữ số 2:

Cho bốn ô số với mỗi ô có 4 chữ cái, trong đó một ô chứa dấu chấm hỏi. Bạn hãy điền chữ thích hợp

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 4

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 5


Bài toán điều chữ số 3:

Dựa vào dữ liệu các chữ trong hình tròn, các bạn tìm ra quy luật sắp xếp của các chữ đó để điền chữ chính xác vào dấu hỏi chấm.

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 6

 

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 7

Bài toán điều chữ số 4:

Cho dãy chữa hình vuông 6x6, bạn hãy tìm ra các để điền chữ thích hợp nhất vào dấu hỏi chấm.

nhung bai toan ve chu so nang cao iq 8nhung bai toan ve chu so nang cao iq 9