Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Phương pháp tách hình vuông trong hình khối

Sau khi học xong bài nhận biết hình vuông hình tròn, trẻ có thể áp dụng vào một hình khối bất kì để tách được các hình vuông.

Phương pháp tách ghép hình vuông từ một hình khối bất kỳ:

Tay phải cầm bút, tay trái cầm thước, vẽ các đoạn thẳng thích hợp để tạo thành các hình vuông.
 
Lời giải chi tiết:

Loading...