Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Tập đếm và viết số 1,2,3 nhanh cho trẻ

Sau khi trẻ đã học cách nhận biết số 1,2,3 tốt rồi, Mẹ cùng con tập luyện thêm cách đêm và điền số vào ô trống dưới bài nhé.

Phương pháp giải chi tiết:
 
Đếm số lượng các vật hoặc các con vật trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.
Ghi nhớ giá trị và thứ tự của các số 1, 2, 3.

Loading...

 
Thành quả tuyệt vời của con với phương pháp đếm và điền số trên: