Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Theo bạn bài 45+36=103 đúng hay sai?

Thoạt nhìn thì bạn sẽ chẳng có cách nào xác định bài toán trên đúng hay sai. Nhưng với dân IT thì nó thực sự là điều thú vị với cách vận dụng kiểu cộng 8-bit data.

bai-toan-vui-dung-hay-sai-45+36=103

Giới hạn số chỉ từ 0 đến 7 (tức là không có số 8 và 9).

Vì vậy: 5 + 6 = 13 (ghi 3 nhớ 1), tiếp theo 4 + 3 + 1 = 10 Tổng cộng là 103

Loading...

Bạn cùng thử vận dụng kiến thức ở trên để giải bài toán 45+36=103 là đúng nhé.