Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Tìm quy luật điền số chính xác trong dãy số cho trước 5, 7, 9 hay 12

Cho hình các chữ số hình lục giá, bạn tìm ra quy luật sắp xếp và phép tính để điền số chính xác nhất vào dấu hỏi chấm trong bài từ các chữ số cho trước: 5, 7, 9, hay 12.

tim-quy-luat-dien-so-cho-truoc-vao-dau-hoi-cham

Đáp án: Số cần tìm là số 7:

Ta thưc hiện phép nhân chéo: 
5 x ? = 35
12 x ? = 84
9 x ? = 63

Loading...

Bạn còn đáp àn comment trong bình luận dưới nhé!