Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Tuyển chọn bài tập phép cộng toán lớp 2

Để con không quên những kiến thức vừa học về phép cộng, phép trừ, Cha mẹ hãy cùng con luyện tập những bài toán từ cơ bản đến nâng cao về phép cộng trong bài nhé.

Câu 1: Đặt tính rồi tính các phép tính dưới đây:

34 + 16 =                         27 + 63 =                         59 + 21 =
9 + 3 =                             9 + 7 =   
Phương pháp giải:

- Đặt tính: Các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau (Đặt có số cùng hàng chục, hàng đơn vị với nhau).

- Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái.  

Loading...

Giải chi tiết:

Câu 2: Thực hiện quan sát và đếm số lượng rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Nhìn hình, đếm số lượng các vật có trong hình.

- Thực hiện đền số vừa đếm được vào ô trống, bắt tay làm phép tính và viết kết quả vào ô trống cuối cùng.

Giải chi tiết:

Câu 3: Thực hiện phép tính cộng, viết đáp án vào chỗ chấm:

tuyen chon bai tap ve phep cong toan lop 2 6 1

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

a) Khi đổi chỗ hai số hạng trong một phép tính cộng thì tổng không thay đổi.

b) Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

Câu 4 Giải bài toán: Tổ em có 9 bạn gái và 8 bạn trai. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Muốn tìm tổ em có tất cả bao nhiêu bạn thì em lấy số bạn gái cộng với số bạn trai.

Giải chi tiết:

Tổ em có tất cả số bạn là:

9 + 8 = 17 (bạn)

Đáp số: 17 bạn.

Vui học

Quan sát hình vẽ dưới đây, viết tóm tắt bài toán và giải bài toán đó.

Phương pháp giải:

Đếm số cá của từng con mèo rồi viết một đề toán thích hợp và giải.

Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

Mèo Mướp: 6 con cá

Mèo Miu: 4 con cá

Cả hai: ? con cá

Bài giải

Mèo Mướp và Mèo Miu có tất số con cá là:

6 + 4 = 10 (con cá)

Đáp số: 10 con cá.

Tuyển những bài tập về phép cộng có nhớ hay:

tuyen chon bai tap ve phep cong toan lop 2 8