Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Ý kiến của em khi tham gia phong trào bảo vệ môi trường

Sau một tuần thực hiện kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn của trường về "Phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh-sạch-đẹp" của Chủ tịch nước phát động.

phong trao ve sinh moi truong

Tổ bốn chúng em cũng ngồi với nhau để tổng kết lại những việc: Việc thực hiện trực nhật hằng tuần của lớp, của trường; thực hiện công tác vệ sinh môi trường sống; Tham gia phong trào trồng, chăm sóc cây xanh. Tuy cả tổ ai đấy đều hứng khởi tham gia, tham gia nhiệt tình. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện của cả tổ vẫn còn nhiều thiếu sót như: Bảng kế hoạch chi tiết vẫn còn nhiều thiếu sót, thời gian bố trí và cách phân công nhiệm vụ của từng thành viên cũng chưa được hợp lý, một số bạn thì làm mãi không xong, một số bạn lại ít việc....

Mặc dầu có nhiều thiếu sót nhưng tất cả các thành viên trong tổ, trong lớp vẫn rất vui vẻ và cùng nhau đưa ra bảng kết hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết hơn để tiếp tục giữ gìn phong trào vệ sinh môi trường sống cũng như cùng nhau học tập thật tốt để xứng đáng con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Loading...